agro plakat

 

Skorzystaj z oferty kredytowej na:

  • zakup ziemi
  • zakup maszyn, urządzeń i pojazdów rolniczych

PRODUKT DLA KLIENTÓW MŚP - rozszerzamy ofertę poręczeniowo-gwarancyjną PLG COSME

Informację o dostępnych kredytach uzyskasz w Centrali Banku i jego placówkach

Polityka cookies

© 2014-2017 Bank Spółdzielczy w Siedlcu